Termeni pentru lectorii EduWeb

Când vă înscrieți să deveniți instructor pe platforma EDUWEB.RO, sunteți de acord să respectați prezenții Termeni pentru instructori. În calitate de instructor, încheiați un contract direct noi.

1. Obligațiile instructorului

Garantați că nu veți:

 • posta sau furniza conținut sau informații nepotrivite, jignitoare, rasiste, de ură, sexiste, pornografice, false, înșelătoare, incorecte, care încalcă reglementări, defăimătoare sau calomniatoare;
 • posta sau transmite niciun fel de publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, mesaje nedorite, spam sau orice altă formă de solicitare (comercială sau de altă natură) prin intermediul Serviciilor sau vreunui utilizator;
 • utiliza serviciile pentru altă activitate decât pentru furnizarea de servicii de îndrumare, de predare și de instruire cursanților;
 • demara nicio activitate care ar necesita ca noi să obținem licențe de la orice terță parte sau să plătim redevențe oricărei terțe părți, inclusiv obligația de a plăti redevențe pentru reprezentarea publică a unei opere muzicale sau a unei înregistrări sonore;
 • încadra sau încorpora serviciile (cum ar fi încorporarea unei versiuni gratuite a unui curs) sau vă veți sustrage în alt mod serviciilor;
 • uzurpa identitatea altei persoane sau obține acces neautorizat la contul altei persoane;
 • tulbura sau împiedica în alt mod alți instructori să-și furnizeze serviciile sau cursurile; și
 • abuza de resursele Eduweb, inclusiv serviciile de asistență.

Declarați și garantați că:

 • veți oferi și asigura informații despre cont corecte;
 • aveți licențele, drepturile, acordurile, permisiunile și autoritatea necesare pentru a autoriza Eduweb să vă folosească Conținutul trimis după cum se specifică în prezenții Termeni și în Termenii de utilizare;
 • conținutul trimis de dvs. nu va încălca sau își va însuși în mod necorespunzător niciun drept de proprietate intelectuală al niciunei terțe părți;
 • aveți calificările, acreditările și expertiza necesare (inclusiv educația, instruirea, cunoștințele și seturile de competențe) pentru a preda și pentru a furniza serviciile pe care le oferiți prin intermediul conținutului trimis de dvs. și prin utilizarea serviciilor;
 • veți răspunde cu promptitudine cursanților și veți asigura o calitate a serviciilor care corespunde standardelor din domeniul dvs. și serviciilor de instruire în general.

2. Licența acordată Eduweb

Acordați Eduweb drepturile descrise în Termenii de utilizare de a oferi, comercializa și exploata conținutul trimis de dvs. . Acestea includ dreptul de a adăuga subtitrări sau de a modifica în alt mod conținutul pentru asigurarea accesibilității.

Putem înregistra parte a conținutului trimis de dvs. pentru controlul calității și pentru furnizarea, comercializarea, promovarea, demonstrarea sau exploatarea serviciilor.

Acordați Eduweb permisiunea de a vă utiliza numele, înfățișarea, vocea și imaginea în legătură cu oferirea, furnizarea, comercializarea, promovarea, demonstrarea și vânzarea serviciilor, conținutului trimis de dvs. sau conținutului Eduweb.

3. Încredere și siguranță

Politicile privind încrederea și siguranța

Sunteți de acord să respectați Politicile si standardele sprivind calitatea cursurilor impuse periodic de către Eduweb. Trebuie să consultați aceste politici periodic pentru a vă asigura că respectați orice actualizări ale acestora.

Înțelegeți că utilizarea de către dvs. a serviciilor este supusă aprobării din partea Eduweb, pe care o putem acorda sau pe care o putem respinge la latitudinea noastră.

Ne rezervăm dreptul de a elimina cursuri, de a suspenda plăți și/sau de a pune sub interdicție instructori din orice motiv, în orice moment, fără înștiințare prealabilă, inclusiv în cazurile în care:

 • un instructor sau un curs nu respectă politicile sau termenii noștri legali
 • un curs nu corespunde standardelor noastre de calitate sau are un impact negativ asupra experienței cursanților;
 • un instructor are un comportament care poate afecta imaginea Eduweb sau poate duce la o proastă reputație, dispreț, scandal sau ridiculizare publică a Eduweb;
 • un instructor contractează serviciile unui comerciant sau alt partener de afaceri care încalcă politicile Eduweb .

Co-instructorii și asistenții de predare

Platforma Eduweb vă permite să adăugați alți utilizatori în calitate de co-instructori sau asistenți de predare pentru cursurile pe care le gestionați. Prin adăugarea unui co-instructor sau asistent de predare, înțelegeți că îi autorizați să ia anumite măsuri care afectează contul și cursurile dvs. Eduweb.

Eduweb nu are capacitatea de a oferi recomandări sau de a media niciun diferend între dvs. și astfel de utilizatori. În cazul în care co-instructorii dvs. au o cotă alocată de participare la venituri, cota acestora va fi plătită din cota de participare la venituri câștigată de dvs. pe baza procentajelor pe care le-ați specificat în setările de Management al cursurilor la data achiziției.

Relația cu alți utilizatori

Instructorii nu au o relație contractuală directă cu cursanții, astfel că singurele informații pe care le veți primi despre cursanți sunt cele care vi se oferă prin intermediul serviciilor.

Sunteți de acord să nu utilizați datele pe care le primiți în alt scop decât furnizarea serviciilor dvs. către cursanții respectivi, pe platforma Eduweb și că nu veți solicita date cu caracter personal suplimentare sau stoca datele cu caracter personal ale cursanților în afara platformei Eduweb.

Veți despăgubi Eduweb pentru orice revendicări apărute în urma utilizării de către dvs. a datelor cu caracter personal ale cursanților.

4. Prețuri

Atunci când creați un curs, vi se va solicita să selectați un preț de bază pentru cursul dvs.. Alternativ, puteți alege să oferiți cursul gratuit.

În calitate de instructor premium, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a participa la anumite programe promoționale. Eduweb oferă mai multe programe de marketing opționale (Programe promoționale) la care puteți alege să participați.

Aceste programe vă pot ajuta să vă creșteți potențialul de venituri pe Eduweb prin găsirea prețului optim pentru cursurile dvs. și promovarea acestora prin canale de marketing suplimentare.

Nu există costuri inițiale pentru participarea la aceste programe și puteți modifica opțiunea de participare în orice moment, însă modificările pe care le efectuați nu se vor aplica campaniilor în desfășurare.

Atunci când un cursant efectuează o achiziție folosind o monedă străină, convertim Prețul de bază în moneda aplicabilă a cursantului folosind un curs de schimb valutar la nivel de sistem, stabilit de Eduweb.

Ne acordați permisiunea de a distribui cursurile dvs. gratuit  unor parteneri selectați și, în cazurile în care trebuie să restabilim accesul, unor conturi care au achiziționat anterior cursurile dvs. înțelegeți că nu veți primi compensații în aceste cazuri.

În cazul în care un cursant achiziționează un produs sau un serviciu într-o țară care impune plata de către Eduweb de taxe naționale, statale sau locale pe vânzare sau utilizare, de taxe pe valoarea adăugată (TVA) sau alte taxe similare pe tranzacții, în temeiul legislației aplicabile, vom percepe și remite Taxele pe tranzacții autorităților fiscale competente pentru aceste vânzări.

Putem majora, la latitudinea noastră, prețul de vânzare în cazul în care stabilim că este posibil să fie datorate astfel de taxe. Pentru achizițiile prin intermediul aplicațiilor mobile, Taxele pe tranzacții aplicabile sunt percepute de platforma mobilă (cum ar fi App Store, pentru Apple sau Google Play).

5. Plăți

Atunci când un cursant achiziționează cursul dvs., calculăm cuantumul brut al vânzării ca fiind suma primită efectiv de Eduweb de la cursant .

Din acesta, scădem orice taxe de tranzacție, orice taxe ale platformei mobile aplicate vânzărilor prin intermediul aplicațiilor mobile, o taxă administrativă și de manipulare pentru orice vânzări care nu sunt efectuate prin intermediul aplicațiilor mobile, precum și orice sume plătite terțelor părți în legătură cu Programele promoționale, pentru a calcula cuantumul net al vânzării .

Dacă nu ați optat pentru niciunul dintre Programele promoționale opționale ale Eduweb, cota dvs. de participare la venituri va fi de 30% din Cuantumul net minus orice deduceri aplicabile, cum ar fi rambursările pentru cursanți.

Dacă modificăm această cotă de plată, vă vom trimite o notificare de 30 de zile prin mijloace evidente, cum ar fi prin e-mail sau prin postarea unui anunț prin intermediul Serviciilor noastre.

Dacă ați optat pentru oricare dintre Programele promoționale, cota de participare la venituri poate fi diferită și va fi specificată în Politica de promoții.

Eduweb efectuează toate plățile către instructori în lei, indiferent de moneda în care a fost realizată vânzarea. Vom acoperi taxele de procesare a tranzacțiilor, cu excluderea taxelor de schimb valutar și de transfer.

Pentru a vă plăti în timp util, trebuie să dețineți un cont de credit/debit și să ne informați cu privire la adresa de e-mail corectă asociată contului dvs.

De asemenea, trebuie să furnizați orice informații de identificare sau documente fiscale necesare pentru plata sumelor datorate și sunteți de acord că avem dreptul de a reține taxele corespunzătoare din plățile care vi se cuvin.

Ne rezervăm dreptul de a reține plățile sau de a impune alte penalități dacă nu primim informațiile de identificare sau documentele fiscale corespunzătoare din partea dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți responsabil în ultimă instanță pentru orice taxe pe venitul dvs.

În funcție de modelul aplicabil de cotă de participare la venituri, plata va fi efectuată în termen de 30 de zile de la sfârșitul lunii în care a avut loc utilizarea cursului respectiv.

Recunoașteți și sunteți de acord că cursanții au dreptul de a primi o rambursare, așa cum este detaliat în Termeni de utilizare. Instructorii nu vor primi venituri din tranzacțiile pentru care a fost acordată o rambursare conform Termenilor de utilizare.

În cazul în care un cursant solicită o rambursare după ce am efectuat plata relevantă către instructor, ne rezervăm dreptul fie de a deduce suma rambursată din următoarea plată trimisă instructorului, sau dacă nu mai sunt datorate plăți ulterioare instructorului sau aceste plăți sunt insuficiente pentru a acoperi suma rambursată, de a solicita instructorului să ramburseze sumele rambursate cursanților pentru cursurile acestuia.

6. Legile privind sancțiunile și exportul

Garantați faptul că nu sunteți supus niciunei restricții de a utiliza Serviciile în virtutea legilor privind sancțiunile sau exportul (în calitate de persoană fizică sau de responsabil, administrator sau acționar care deține controlul al unei entități în numele căreia utilizați serviciile).

Dacă deveniți supus unei astfel de restricții în timp ce vi se aplică prezenții Termeni pentru Instructori, veți notifica Eduweb în termen de 24 de ore, iar noi vom avea dreptul de a înceta orice obligații față de dvs., cu aplicare imediată și fără nicio răspundere față de dvs. (fără a aduce însă atingere obligațiilor dvs. restante față de Eduweb). N

u veți utiliza serviciile pentru a realiza sau facilita nicio tranzacție cu orice altă persoană fizică sau entitate supusă unei astfel de restricții.

7. Ștergerea contului dvs.

Vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a efectua orice plăți programate rămase care sunt datorate către dvs., înainte de a vă șterge contul. Înțelegeți faptul că, dacă anumiți cursanți s-au înscris anterior la cursurile dvs., numele dvs. și conținutul trimis respectiv vor rămâne accesibile acelor cursanți după ștergerea contului dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor sau întâmpinați dificultăți la ștergerea contului dvs., ne puteți contacta prin intermediul Centrului nostru de asistență.

8. Termeni juridici diverși

Putem actualiza periodic prezenții Termeni, pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi sau diferite (cum ar fi atunci când adăugăm noi caracteristici), iar Eduweb își rezervă dreptul, la latitudinea acesteia, de a modifica și/sau de a efectua în orice moment modificări pentru prezenții Termeni.

Dacă efectuăm orice schimbare materială, vă vom înștiința folosind mijloace evidente, cum ar fi prin notificare prin e-mail, trimisă la adresa de e-mail specificată în contul dvs. sau prin postarea unui anunț prin intermediul Serviciilor noastre. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt postate, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Continuarea utilizării de către dvs. a Serviciilor noastre după efectuarea modificărilor va însemna acordul dvs. față de aceste modificări. Orice Termeni revizuiți vor înlocui toți Termenii anteriori.

9. Relația dintre noi

Dvs. și noi suntem de acord că nu există nicio asociere în participațiune, parteneriat, relație de muncă, relație de contractant sau relație de agenție între noi.

10. Cum putem fi contactați

Cea mai bună metodă de a intra în legătură cu noi este de a contacta Echipa noastră de asistență. Am vrea să auzim întrebările, preocupările și feedback-ul dvs. despre Serviciile noastre.


Created with