Politica privind drepturile de proprietate intelectuală

Activitatea uzurpatoare nu este tolerată pe/prin intermediul platformei noastre

Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii. Formele comune de proprietate intelectuală includ : brevet de invenție, drept de autor, mărcile înregistrate, secrete industriale/comerciale.

Pentru noi este important ca instructorii care postează cursuri pe Eduweb să respecte proprietatea intelectuală a celorlalți. Atunci când instructorii postează cursuri pe piața noastră, aceștia fac promisiunea că dețin autorizația sau drepturile necesare de a utiliza întregul conținut din cadrul cursurilor lor.

Prezenta politică se referă la acțiunile pe care le întreprindem în caz de raportare de încălcare a drepturilor de autor din partea proprietarilor de conținut și reclamații de încălcare a mărcilor comerciale din partea proprietarilor de mărci comerciale cu privire la cursurile de pe platforma Eduweb. Se referă de asemenea la acțiunile pe care le întreprindem atunci când cursurile instructorilor sunt copiate pe platformele terțe fără consimțământul acestora.

1. Rapoartele de încălcare a drepturilor de autor de către terți

Această politică este implementată cu scopul de a elimina toate cursurile din serviciul nostru atunci când se raportează faptul că acestea încalcă reglementările într-o notificare de încălcare a drepturilor de autor primită de la un proprietar al conținutului inițial.. Ne rezervăm dreptul de a închide contul unui instructor în orice moment, inclusiv atunci când acesta postează un conținut care încalcă drepturile de autor ale altora.

1.1. Cum se depune un raport

Dacă doriți să raportați un curs de pe Eduweb și dacă sunteți proprietarul sau agentul desemnat al proprietarului drepturilor asupra conținutului pe care considerați că respectivul curs îl uzurpă, cea mai eficientă cale este de a utiliza acest formular.

Înainte de a transmite un raport de încălcare a drepturilor de autor, rețineți aceste aspecte importante:

a.   Nu putem procesa o reclamație privind drepturile de autor care nu este transmisă de către proprietarul drepturilor de autor sau agentul desemnat al acestuia. Motivul este acela că nu avem cum să știm dacă instructorul care a publicat cursul și pe care dvs. îl raportați a primit permisiunea corespunzătoare din partea proprietarului de a utiliza conținutul. Vă vom solicita să ne furnizați o semnătură electronică pentru a confirma că dvs. sunteți proprietarul drepturilor de autor sau că aveți autoritatea de a reprezenta proprietarul drepturilor de autor (inclusiv dacă proprietarul drepturilor de autor este o organizație).

b.   Reclamația dvs. privind drepturile de autor trebuie să fie suficient fundamentată pentru ca noi să o putem aborda. Aceasta înseamnă că:

 • ne furnizați suficiente informații pentru a vă contacta, inclusiv denumirea dvs. juridică completă, o adresă de e-mail, adresa fizică și numărul de telefon (opțional).
 • dacă depuneți un raport în numele unei organizații, includeți denumirea organizației și relația dvs. cu organizația respectivă.
 • identificați cu exactitate materialul inițial supus drepturilor de autor sau, dacă în notificarea dvs. sunt acoperite mai multe lucrări supuse drepturilor de autor, furnizați o listă suficient de reprezentativă cu respectivul material inițial (cum ar fi un URL unde este localizat materialul);
 • ne furnizați suficiente informații pentru a localiza cursurile prezumtiv uzurpatoare pe situl nostru (URL-ul de pe site-ul nostru web și numele exact al cursului și al instructorului);
 • adăugați o declarație în care precizați: „Declar, fiind pasibil de pedeapsa pentru sperjur, că informațiile din prezenta reclamațiile sunt exacte și că sunt proprietarul drepturilor de autor sau sunt autorizat(ă) să acționez în numele proprietarului drepturilor de autor și consider, de bună credință, că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, de către agentul acestuia sau de lege”.

c.   Transmiterea cu bună știință a unei reclamații false sau înșelătoare este ilegală și este posibil să fiți tras la răspundere și să fie nevoie să plătiți daune drept consecință. Eduweb își rezervă dreptul de a solicita daune din partea oricui transmite o notificare de uzurpare reclamată care încalcă legea.

d.   Există tipuri de conținut care nu sunt protejate de drepturile de autor. Legea drepturilor de autor nu acoperă enunțurile scurte (precum denumirile comerciale, titlurile de cărți și sloganurile), conceptele intangibile (precum procese, idei și rețete) sau faptele. Înainte de a transmite o reclamație privind drepturile de autor, asigurați-vă că conținutul copiat în curs este într-adevăr protejat de drepturile de autor.

e. Analizați dacă utilizarea materialului dvs. în cadrul cursului reprezintă „utilizare echitabilă”. Legea drepturilor de autor include o excepție de „utilizare echitabilă” pentru anumite utilizări de conținut supus drepturilor de autor care sunt considerate în interesul publicului larg. Utilizarea echitabilă acoperă aspecte precum criticile, comentariile, relatarea de știri și cercetarea. Atunci când analizați dacă utilizarea în cadrul unui curs a materialului dvs. se califică drept utilizare echitabilă, trebuie să țineți cont de:

 • scopul utilizării (dacă este un curs plătit sau neplătit, dacă un curs critică/parodiază/transformă materialul dvs.)
 • tipul de lucrare supusă drepturilor de autor care este utilizată (dacă lucrarea dvs. este bazată pe fapte sau este un act de creație)
 • partea care este utilizată (în cazul în care cursul utilizează extrase mici, necesare din materialul dvs. sau părți considerabile din acesta)
 • efectul pe piață asupra materialului dvs. (dacă potențialii cumpărători ar achiziționa cursul în locul materialului dvs.)

Înainte de a transmite o reclamație privind drepturile de autor, asigurați-vă că utilizarea conținutului copiat în curs nu se califică drept utilizare echitabilă.

1.2. Contra-notificarea

Dacă primim un raport valid de încălcare a drepturilor de autor, vom trimite o copie a raportului respectiv către instructorul care a postat cursul raportat, împreună cu o notificare conform căreia:

 • cursul a fost raportat pentru încălcarea drepturilor de autor
 • înlăturăm cursul din serviciul Eduweb.

Vom anexa și un formular pe care instructorul îl poate completa și pe care ni-l poate trimite înapoi pentru a transmite o contra-notificare.

În cazul în care cursul dvs. a fost raportat pentru încălcarea drepturilor de autor și a fost înlăturat din serviciul Eduweb  și dacă dvs. considerați că am făcut o greșeală sau că aveți permisiunea din partea proprietarului conținutului raportat de a utiliza respectivul conținut în cadrul cursului dvs., atunci ne puteți trimite o contra-notificare.

Cel mai bun mod de a ne furniza o contra-notificare este de a completa formularul pe care vi l-am trimis și de a-l trimite înapoi. Pentru a fi validă, o contra-notificare trebuie să fie efectuată în scris și să includă următoarele informații:

 • semnătura dvs. fizică sau electronică;
 • numele, adresa și adresa de e-mail sau numărul dvs. de telefon,
 • identificarea cursului care a fost eliminat și locația (URL-ul) la care acesta a apărut înainte de a fi eliminat (puteți accesa aceste informații din raportul de încălcare a drepturilor de autor depus împotriva cursului dvs., întotdeauna anexăm un exemplar atunci când vă notificăm);
 • o declarație sub amenințarea pedepsei pentru sperjur conform căreia aveți convingerea că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli și identificări incorecte a materialului care urmează să fie eliminat sau dezactivat; și
 • o declarație prin care vă oferiți consimțământul pentru (i) distribuirea de către Eduweb a numelui și a informațiilor dvs. de contact cu reclamantul; (ii) primirea serviciului de proces pentru orice acțiune juridică din partea reclamantului sau a agentului reclamantului și (ii) acceptarea jurisdicției tribunalului .

Transmiterea cu bună știință a unei contra-notificări false sau înșelătoare este ilegală și este posibil să fiți tras la răspundere și să fie nevoie să plătiți daune drept consecință. Eduweb își rezervă dreptul de a solicita daune de la orice parte care transmite o contra-notificare de uzurpare reclamată sau o contra-notificare care încalcă legea.

2. Rapoartele de încălcare a mărcilor comerciale de către terți

Politica Eduweb  este de a înlătura cursurile din serviciul nostru atunci când se raportează faptul că acestea încalcă o marcă comercială terță. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide contul unui instructor în orice moment, inclusiv atunci când acesta postează un conținut care încalcă drepturile celorlalți privind mărcile comerciale.

Cum se transmite un raport de încălcare a mărcilor comerciale

Cea mai rapidă și mai ușoară cale de a transmite un raport de încălcare a mărcilor comerciale este de a trimite o notificare, care să conțină informațiile identificate mai jos. Rețineți că o copie a notificării dvs. va fi trimisă către partea care a postat conținutul pe care îl raportați. Înainte de a transmite un raport de încălcare a mărcilor comerciale, rețineți aceste aspecte importante:

a.   Reclamația dvs. privind mărcile comerciale trebuie să fie suficient fundamentată pentru ca noi să o putem aborda. Aceasta înseamnă că în comunicarea dvs. trebuie să se includă în mod fundamental următoarele:

 • Informațiile dvs. complete de contact (numele complet, adresa de corespondență și e-mailul sau numărul de telefon).
 • Cuvântul, simbolul exact etc. pentru care revendicați drepturi privind mărcile comerciale.
 • Baza pentru reclamația dvs. privind mărcile comerciale (cum ar fi înregistrarea națională sau comunitară), inclusiv numărul de înregistrare, dacă este cazul.
 • Țara sau jurisdicția în care revendicați drepturi privind mărcile comerciale.
 • Categoria de bunuri și/sau servicii pentru care vă cereți drepturile.
 • Suficiente informații pentru ca noi să localizăm materialul de pe platforma Eduweb despre care dvs. considerați că vă încalcă drepturile privind mărcile comerciale (adresele web/URL-ului conținutului prezumtiv uzurpator).
 • O descriere a modului în care dvs. considerați că acest conținut vă încalcă marca comercială.
 • Dacă nu sunteți titularul drepturilor, explicația relației dvs. cu titularul drepturilor.
 • Următoarea declarație: „Am convingerea că utilizarea mărcii comerciale conform descrierii de mai sus în modul reclamat nu este autorizată de către proprietarul mărcii comerciale, agentul acestuia sau lege.”
 • Următoarea declarație: „Informațiile din prezenta notificare sunt exacte și declar, fiind pasibil de pedeapsa pentru sperjur, că sunt proprietarul sau sunt autorizat(ă) să acționez în numele proprietarului unei mărci comerciale care este prezumtiv încălcată.”
 • Semnătura dvs. electronică sau semnătura fizică.

b.   Transmiterea unei reclamații de încălcare false sau înșelătoare poate avea drept consecință tragerea dvs. la răspundere. Eduweb își rezervă dreptul de a solicita daune de la orice parte care transmite o notificare falsă sau înșelătoare a unei încălcări reclamate privind mărcile comerciale.

c.   Analizați dacă utilizarea mărcii dvs. comerciale în curs este „utilizare echitabilă nominativă”. Legea mărcilor comerciale protejează utilizarea unui nume sau a unei mărci pentru comercializarea produselor și a serviciilor, cu obiectivul de prevenire a confuziei în rândul consumatorilor. Legile din majoritatea țărilor includ o excepție pentru „utilizare echitabilă”, care le permite celorlalți să utilizeze o marcă comercială pentru trimiteri reale la produsul sau serviciul cu marcă comercială, sau pentru comentarii sau critici la adresa mărcii. Analizați dacă este posibil ca ceilalți să facă o confuzie și să creadă că marca sau compania dvs. a creat sau sponsorizează cursul. Înainte de a transmite o reclamație privind mărcile comerciale, asigurați-vă că utilizarea mărcii dvs. comerciale în cadrul cursului nu se califică drept utilizare echitabilă.

Informațiile de contact ale Agentului desemnat al Eduweb pentru notificările de încălcări raportate poate fi contactat în următorul mod:

• Prin depunerea formularului de raportare privind drepturile de autor (numai pentru rapoartele de încălcări privind drepturile de autor)

• Prin e-mail:  autor@eduweb.ro

• Prin poștă: Str. Vlădeasa nr. 70, loc. Oradea, jud. Bihor, România


Created with