Limba şi Literatura Română pentru Bacalaureat

Curs pregătire rapidă pentru BAC la română
Acest curs online de Limba și Literatura Română se adresează tuturor elevilor de liceu, în special celor care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat.
Este recomandată parcurgerea lui după recapitularea noțiunilor teoretice (materialele de studiu se regăsesc în varianta de curs - Limba și Literatura Română pentru Bacalaureat - Pregătire completă!)
Scrie aici eticheta ta minunată.
PRIMĂ
Loghează-te și poți parcurge GRATUIT - CAPITOLUL 1,
aflat în josul acestor pagini !
Scrie aici eticheta ta minunată.

Ce cuprinde acest curs?

Cursul sintetizează aspecte specifice ale programelor pentru bacalaureat. Conține recomandări pentru rezolvarea subiectelor I și al II-lea, iar pentru subiectul al III-lea, principalul  autor din program și se alocă o   fișă  rezumativă și o   autoevaluare .
Cursanții beneficiază de autoevaluare la fiecare lecție, de feedback individual și de recomandări personalizate. De asemenea, se evaluează prin notă varianta propusă, constituie o modalitate obiectivă de testare a cunoștințelor.
Știi să înveți? E greu? E foarte greu? Nu ai nicio șansă?
BA, CA LAUREAT  al premiului maturității ai toate șansele!

Cuprins curs pregătire bac Limba și Literatura Română

Date despre autor. Cine, când, unde și ce/de ce a scris.

Cel mai simplu mod de învățare este cel schematic.

Date - numele autorului

Când - data nașterii / când a fost publicată opera / în ce epocă / în ce curent / ideologie / orientare literară se încadrează

Curentul operei

Definiția curentului / trăsături definitorii, care a fost scopul și întemeietorii / justificarea alegerii operei

Operă 

În caz că opera nu a fost citită integral și timpul "nu mai are răbdare" , recurgem la un rezumat. Reține aspecte generale, referitoare la tema, geneza, structura, personajele operei (sub formă de idei). Nu memora materialul, selectează informații pe care le poți reține!

Concluzia


În concluzie rezumi absolut toate informațiile oferite, în 4-5 rânduri. Sinteți informațiile teoretice prin parcurgerea fișei rezumative, aferente autorului!
PROGRAMA

Bacalaureat 2023 

Programele pentru limba și literatura română BAC 2023 REAL și UMAN sunt cele bune în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2014

Profil uman

Autori canonici:
Mihai Eminescu
Ion Creangă
IL Caragiale
Titu Maiorescu
Ioan Slavici
G. Bacovia
Lucian Blaga
Tudor Arghezi
Ion Barbu
Mihail Sadoveanu
Liviu Rebreanu
Camil Petrescu
G. Călinescu
E. Lovinescu
Marin Preda
Nichita Stănescu
Marin Sorescu

Profil real
Autori canonici:
Mihai Eminescu
Ion Creangă
IL Caragiale
Titu Maiorescu
Ioan Slavici
G. Bacovia
Lucian Blaga
Tudor Arghezi
Ion Barbu
Mihail Sadoveanu
Liviu Rebreanu
Camil Petrescu
G. Călinescu
E. Lovinescu
Marin Preda
Nichita Stănescu
Marin Sorescu

Autori canonici

Ambele profiluri
Succes!

IMPORTANT!
Cursanții primesc asistență/feedback la adresa maria.romana20@yahoo.com
Mult succes!

 Poziţia profesională: Titular
 Funcție/ Rol în programe/ Titluri și distincții: Gradație de merit, certificări ANC- Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Competențe Antreprenoriale, Președinte asociație culturală/Formator într-un ONG / firmă
 Ultimul nivel de învăţământ absolvit: Licenţă, program postuniversitar
Profesor
Maria Burunov
Absolventă a programului postuniversitar REDION, din cadrul Universității de Vest Timișoara, și a Facultății de Litere și Istorie, Universitatea din Craiova. Este profesor de Limba și Literatura Română la Liceul de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia.
Certificat
  • (DigitalEdu) Abordări bazate pe proiecte
  • (DigitalEdu) Colaborarea în clasa digitală
  • (DigitalEdu) Evaluarea în şcolile secolului XXI
  • Introducere în eTwinning
  • Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital
Created with