Limba şi Literatura Română pentru Bacalaureat

Curs pregătire rapidă pentru  BAC la română
Acest curs online de Limba și Literatura Română se adresează tuturor elevilor de liceu, în special celor care se pregătesc pentru examenul de  Bacalaureat.
Este recomandată parcurgerea lui după recapitularea noțiunilor teoretice (materialele de studiu se regăsesc în varianta de curs - Limba și Literatura Română pentru Bacalaureat - Pregătire completă!)
Write your awesome label here.
BONUS
Loghează-te și poți parcurge GRATUIT - CAPITOLUL 1,
aflat in josul acestei pagini !
Write your awesome label here.

Ce cuprinde acest curs?

Cursul  sintetizează aspecte specifice ale programei pentru bacalaureat. Conține recomandări pentru rezolvarea subiectelor I și al II-lea, iar pentru  subiectul al III-lea , fiecărui autor îi corespund o fișă rezumativă și o autoevaluare.
Cursanţii beneficiază de autoevaluare la fiecare lecție,  de feedback individual şi de recomandări personalizate. De asemenea, se evaluează prin notă varianta propusă, constituind o modalitate obiectivă de testare a cunoștințelor.
Știi să înveți? E greu? E foarte greu? Nu ai nicio șansă?
BA, CA LAUREAT al premiului maturității ai toate șansele!

Cuprins curs pregătire bac Limba și Literatura  Română

Date despre autor. Cine, când, unde și ce/de ce a scris.

Cel mai simplu mod de învățare este cel schematic.

Date - numele autorului

Când - data nașterii / când a fost publicată opera / în ce epocă / în ce curent / ideologie / orientare literară se încadrează

Curentul operei

Definiția curentului / trăsături definitorii, care a fost scopul acestuia și întemeietorii / justificarea alegerii operei

Opera 

În caz că opera  nu a fost citită integral și timpul "nu mai are răbdare" ,  recurgem la un rezumat. Reține aspecte generale, referitoare la tema, geneza, structura, personajele operei (sub formă de idei). Nu memora materialul, selectează informații pe care le poți reține!

Concluzia


În concluzie rezumi absolut toate informațiile oferite, în 4-5 rânduri. Sintetizează informațiile teoretice prin parcurgerea fișei rezumative, aferente fiecărui autor!
PROGRAMA

Bacalaureat (2021)- 2022 în curs de actualizare

Nu trebuie să mai studiezi în acest an:

Perioada postbelică

Profil uman
 
Tipuri de roman în perioada postbelică
 
Un roman scris între 1960-1980
 
Un roman scris după 1980
 
Poezia în perioada postbelică
 
Teatrul în perioada postbelică
 
Curente culturale/literare: postmodernismul

Perioada postbelică

Profil real
 
Romanul postbelic
 
Poezia în perioada postbelică
 
Teatrul în perioada postbelică
 
Curente culturale/literare: postmodernismul

Autori canonici

Ambele profiluri
 
Titu Maiorescu
 
Eugen Lovinescu
 
Marin Preda
 
Nichita Stănescu
 
Marin Sorescu

IMPORTANT

 Poziţia profesională: Titular
 Funcţie/ Rol în programe/ Titluri şi distincţii: Gradaţie de merit, certificări ANC- Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Competențe Antreprenoriale,  Președinte asociație culturală/Formator într-un ONG / firmă
 Ultimul nivel de învăţământ absolvit: Licenţă, program postuniversitar
Profesor
Maria Burunov
Absolventă a programului postuniversitar REDION, din cadrul Universităţii de Vest Timișoara, și a Facultății de Litere și Istorie, Universitatea din Craiova. Este profesor de Limba și Literatura Română la Liceul de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia.
Certificate
  • (DigitalEdu) Abordări bazate pe proiecte
  • (DigitalEdu) Colaborarea în clasa digitală
  • (DigitalEdu) Evaluarea în şcolile secolului XXI
  • Introducere în eTwinning
  • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare cu suport digital
Created with