Înscrie-te Acum!

Aplicații Online - Aspecte Practice

Write your awesome label here.
Cursul vizează evidențierea aspectelor practice ale proiectării instruirii online sincrone și asincrone, crearea de conținut interactiv/colaborativ.

Cursul se adresează profesorilor din învățământul preuniversitar, dar și elevilor care se familiarizează cu utilizarea diverselor aplicații.

Cuprins

 Poziţia profesională: Titular
 Funcţie/ Rol în programe/ Titluri şi distincţii:Formator într-un ONG / firmă
Președinte-Asociația Despărțământul "Ionel Perlea"- ASTRA, Slobozia, membru în Consiliul Director(2024-2019)
 Ultimul nivel de învăţământ absolvit: Licenţă
Profesor
Maria Burunov
Absolventă a programului postuniversitar REDION, din cadrul Universităţii de Vest Timișoara, și a Facultății de Litere și Istorie, Universitatea din Craiova. Este profesor de Limba și Literatura Română la Liceul de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia.
Certificate
 • Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020
 • 2020-REDION- Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă-Resurse educationale și digitale pentru instruire online-înscris în RNPP-cu nr 91-UVT TIMISOARA-Facultatea de Sociologie si Psihologie- domeniul Stiintele Educatiei
 • Formator- InfoEducatia Iasi
 • CRED
 • Management Educațional pentru Instituțiile de Învățământ Preuniversitar- Perspective Inovative-InfoEducația Iasi
 • Mentorat,, Strategii si Inovare- InfoEducația Iasi
 • Strategii didactice de predare-învățare-evaluare-InfoEducația Iasi
 • (DigitalEdu) Abordări bazate pe proiecte
 • (DigitalEdu) Colaborarea în clasa digitală
 • (DigitalEdu) Evaluarea în şcolile secolului XXI
 • Introducere în eTwinning
 • Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare cu suport digital
Created with