Eduweb

E-learning și piramida nevoilor a lui Maslow

E-learning și piramida nevoilor a lui Maslow

Criza Covid 19 a schimbat dramatic și ireversibil umanitatea, modul în care simțim, gândim, ne comportăm, ne raportăm unii la alții, lucrăm sau învățăm. Poate ne-a schimbat dramatic și prioritățile sau importanța categoriilor de nevoi din cadrul piramidei lui Maslow:

 1. nevoi de bază sau fiziologice;
 2. nevoi de siguranță sau securitate; 
 3. nevoi sociale sau de apartenență; 
 4. nevoi de stimă sau de respect;
 5. nevoi de autorealizare.
Cu siguranță nevoia de securitate a devenit ”vedetă”. În acest context, considerăm extrem de oportună analiza modului în care e-learningul ca abordare de învățare și dezvoltare profesională influențează satisfacerea celor 5 categorii de nevoi din Piramida lui Maslow.

1. În ceea ce privește nevoile de bază, e-learningul poate reprezenta:

 • Pentru lectorul care a dezvoltat un curs online, o oportunitate de Venit Pasiv * care să sporească, chiar semnificativ veniturile acestuia.

 • Pentru cursantul unui curs online, o oportunitate de a dobândi noi competențe care să-i permită accesarea unui nou job full sau parttime și deci, ai unei noi surse de venit.

 • Reducerea costului de livrare a cursului online de către lector și implicit a costului de achiziție și pregătire profesioinală pentru cursant. Aceasta înseamnă economisirea unor bani care pot fi folosiți pentru satisfacerea mai bună a nevoilor de bază atât ale lectorului cât și ale cursantului.

2. Nevoia de siguranță este privilegiata e-learningului, următoarele aspecte fiind foarte relevante în acest sens:

 • Accesarea unei platforme e-learning și urmarea unui curs online elimină riscul de contaminare cu Covid 19 datorită inexistenței contactului fizic cu lectorul sau cu alți cursanți.

 • Un curs online poate fi urmat de acasă, din căminul cursantului, anulând astfel orice risc legat de deplasare spre un spațiu fizic de învățare, anxietatea legată de interacțiunea cu persoane necunoscute, etc…

 • Cursantul are posibilitatea de a urma un curs în ritmul care i se potrivește și nu în ritmul considerat potrivit de un lector din ofline care ar putea reprezenta un factor de stres și disconfort.

3. Cu privire la nevoile sociale sau de apartenență, e-learningul ne permite să creăm comunități, să devenim membri ai unei comunități de învățare și să interacționăm cu ceilalți membri chiar și în condițiile în care deplasarea în spațiile publice este limitată sau chiar interzisă. Chiar dacă este vorba de o comunitate în mediul online, nevoia de interacțiune socială poate fi satisfăcută la uni nivel foarte ridicat, noile tehnologii și aplicații facilitând foarte mult acest lucru.

4. Nevoia de stimă sau de respect este satisfăcută în special atunci când: 

 • O persoană decide să devină lector dezvoltându-și propriul curs online. Este un moment care poate fi decisiv în recunoașterea ta ca specialist / expert într-un anumit domeniu. Cu siguranță lansarea cursului online contribuie la dezvoltarea brandului personal.

 • O persoană adeptă a dezvoltării persoanale și a învățării continue decide să achiziționeze un curs online pentru a se updata, a se specializa într-un domeniu sau pentru a-și lărgi orizontul cunoașterii în noi direcții.

5. Nevoia de autorealizare poate viza următoarele aspecte semnificative ale vieții omului: spiritualitate; sănătate și stare de bine; dezvoltare profesională; acumulare materială; statut și viață socială; familie și implicarea în comunitate. Pornind de la toate acestea, e-learningul joacă un rol semnificativ în următoarele situații: 

 • Dă satisfacție lectorului că share-uiește cunoștințele sale celor interersați.
 • Contribuie la dezvoltarea profesională atât a lectorului cât și a cursanților.
 • Generează venituri pentru lector și posibil pentru cursanți dacă aceștia folosesc cunoștințele dobândite în scop lucrativ.
 • Determină recunoașterea publică a lectorului și posibil a cursantului.
 • Generând venit pasiv pentru lector, e-learningul îl ajută pe acesta să aloce mai mult timp familiei și priorităților acesteia.
 • Poate duce la dezvoltarea comunității prin sporirea capitalului de cunoaștere și profesionalizarea unor categorii de oameni.

Analizând relația strânsă dintre categoriile de nevoi ale oamenilor prezente în Piramida lui Maslow și e-learning, putem afirma că dezvoltarea acestuia este ireversibilă și se va accentua pe viitor. Această tendință trebuie înțeleasă de către companii care doresc să-și instruiască angajații, de către sistemele de învățământ care trebuie să se adapteze noului context, de către oameni care trebuie să adopte conceptul de lifelong learning dacă doresc să rămână competitivi pe piața muncii sau în zona antreprenoriatului.

Created with