EduWeb

Cele nouă evenimente de instruire ale lui Gagne

În 1965, Robert Gagné a propus o serie de etape asociate și abordează condițiile mentale pentru învățare. Fiecare dintre cele nouă etape de instruire este evidențiat mai jos, urmat de exemple de metode pentru a ajuta la implementarea evenimentelor în propria instrucțiune.

Utilizați cele nouă etape ale lui Gagné împreună cu Taxonomia revizuită a lui Bloom pentru a proiecta instrucțiuni captivante și semnificative. Următorii pași au fost adaptați din Gagné, Briggs și Wager (1992).

Pasul 2. Informarea cursanților despre obiectiv (speranță)

Informați elevii despre obiectivele sau rezultatele cursului și lecțiile individuale pentru a-i ajuta să înțeleagă ce se așteaptă să învețe și să facă. Furnizați obiectivele înainte de începerea predării lecției.

Iată câteva metode pentru a indica rezultatele:
 • Descrieți performanța necesară
 • Descrieți criteriile de performanță standard
 • Solicitați cursanților să stabilească criterii pentru performanța standard
 • Includeți obiectivele cursului la solicitările de evaluare

Informați elevii despre obiectivele sau rezultatele cursului și lecțiile individuale pentru a-i ajuta să înțeleagă ce se așteaptă să învețe și să facă.

Pasul 3. Stimularea amintirii învățării anterioare (recuperare)

Ajutați-i pe elevi să înțeleagă informațiile noi, raportându-i la ceva ce deja știu sau ceva ce au experimentat. 
Există numeroase metode:

 • Puneți întrebări despre experiențele anterioare
 • Întrebați elevii despre înțelegerea conceptelor anterioare
 • Corelați informațiile anterioare despre curs cu subiectul curent
 • Puneți elevii să încorporeze învățarea anterioară în activitățile curente

Pasul 4. Prezentarea lecției (percepție selectivă)

Folosiți strategii pentru a prezenta și a indica conținutul lecției pentru a oferi instrucțiuni cât mai eficiente. Organizați și grupați conținutul în diferite moduri și oferiți explicații după demonstrații.

Câteva modalități de prezentare a lecției:

 • Prezentați mai multe versiuni ale aceluiași conținut (de exemplu, videoclip, demonstrație, prelegere, podcast, lucru în grup etc.)

 • Folosiți o varietate de mijloace media pentru a implica elevii în învățare

 • Incorporează strategii de învățare activă pentru a menține elevii implicați

 • Oferiți acces la conținutul , astfel încât elevii să îl poată accesa în afara orelor de curs

Pasul 5. Furnizarea de îndrumări de învățare (codificare semantică)

Sfătuiți elevii cu privire la strategiile care îi ajută la învățarea conținutului și a resurselor disponibile. Cu alte cuvinte, ajutați elevii să învețe cum să învețe.

Exemple de metode pentru furnizarea de îndrumări de învățare:

 • Oferiți sprijin instructiv după cum este necesar – adică etape care pot fi îndepărtate încet pe măsură ce elevul învață și stăpânește sarcina sau conținutul 

 • Modelează strategii de învățare variate – de exemplu mnemonică, mapare conceptuală, joc de roluri, vizualizare 

 • Folosiți exemple și non-exemple – exemplele îi ajută pe elevi să vadă ce să facă, în timp ce non-exemplele îi ajută pe elevi să vadă ce să nu facă 

 • Oferiți studii de caz, imagini vizuale, analogii și metafore – Studiile de caz oferă aplicații din lumea reală, imaginile vizuale ajută la realizarea de asocieri vizuale, iar analogiile și metafore utilizează conținut familiar pentru a ajuta elevii să se conecteze cu concepte noi

Pasul 6. Obținerea performanței (răspuns)

Solicitați elevilor să aplice ceea ce au învățat pentru a consolida noile abilități și cunoștințe și pentru a confirma înțelegerea corectă a conceptelor din curs.

Iată câteva modalități de a activa procesarea cursanților:

 • Facilitați activitățile elevilor – de exemplu, puneți întrebări de învățare profundă, cereți elevilor să colaboreze cu colegii lor, să faciliteze exerciții practice de laborator

 • Oferiți oportunități de evaluare formativă – de exemplu, sarcini scrise, proiecte individuale sau de grup, prezentări

 • Proiectați teste și teste eficiente – adică testați elevii în moduri care le permit să-și demonstreze înțelegerea și aplicarea conceptelor de curs (spre deosebire de simpla memorare și rechemare)

Pasul 7. Furnizarea de feedback (consolidare)

Oferiți feedback în timp util cu privire la performanța elevilor pentru a evalua și a facilita învățarea și pentru a le permite elevilor să identifice lacunele de înțelegere înainte de a fi prea târziu. 

Iată câteva tipuri de feedback pe care le puteți oferi studenților: 
 • Feedback-ul confirmator - informează elevul că a făcut ceea ce trebuia să facă. Acest tip de feedback nu spune elevului ce trebuie să îmbunătățească, dar îl încurajează pe cursant.

 • Feedback-ul evaluativ – îl informează pe elev cu privire la acuratețea performanței sau răspunsului lor, dar nu oferă îndrumări despre cum să progreseze.

 • Feedback-ul de remediere – îi îndeamnă pe elevi să găsească răspunsul corect, dar nu oferă răspunsul corect.

 • Feedback-ul descriptiv sau analitic - oferă elevului sugestii, directive și informații pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească performanța.

 • Evaluarea colegilor și autoevaluarea – îi ajută pe cursanți să identifice lacunele de învățare și deficiențele de performanță în munca proprie și a colegilor.

Pasul 8. Evaluarea performanței (recuperare)

Testați dacă rezultatele așteptate ale învățării au fost atinse cu privire la obiectivele de curs menționate anterior. 

Unele metode pentru testarea învățării includ următoarele:

 • Administrați pre-și post-teste pentru a verifica progresia competenței în conținut sau abilități

 • Încorporați oportunități de evaluare formativă pe parcursul instruirii folosind întrebări orale, activități scurte de învățare activă sau teste

 • Implementați o varietate de metode de evaluare pentru a oferi elevilor multiple oportunități de a demonstra competența

 • Creeați obiective, rubrici eficiente pentru a evalua sarcini scrise, proiecte sau prezentări

Pasul 9. Îmbunătățirea reținerii și transferului (generalizare)

Ajutați cursanții să păstreze mai multe informații oferindu-le oportunități de a conecta conceptele de cursuri online la potențiale aplicații din lumea reală.

Următoarele sunt metode pentru a ajuta cursanții să acumuleze noi cunoștințe:

 • Evitați izolarea conținutului cursului. Asociați conceptele de curs cu conceptele anterioare (și viitoare) și construiți pe învățarea anterioară (și previzualizați viitorul) pentru a consolida conexiunile.
 • Incorporează continuu întrebări din testele anterioare în examinările ulterioare pentru a consolida informațiile despre curs.
 • Solicitați elevilor să convertească informațiile învățate într-un format într-un alt format (de exemplu, verbal sau vizuospațial). De exemplu, solicitarea elevilor de a crea o hartă conceptuală pentru a reprezenta conexiunile dintre idei.
 • Pentru a promova învățarea profundă, articulați în mod clar obiectivele lecției, folosiți-vă obiectivele specifice pentru a vă ghida designul de instruire și aliniați activitățile de învățare la obiectivele lecției.
Created with