EduWeb

Ce este ADDIE?

E-learningul este o alternativă tot mai apreciată de către persoanele fizice, instituții de învățământ și companii în contextul pandemiei COVID-19, atât în România cât și la nivel global.

Eficacitatea e-learningului, având în vedere specificitatea mediului online, este influențată de rigoarea cu care este tratat procesul de creare a unui curs online. În consecință, în urma experienței acumulate, echipa Eduweb recomandă utilizarea metodei ADDIE. Aceasta implică următoarele etape:

1. Analiza

Analiza vizează procesul prin care adunăm informații despre contextul în care este dezvoltat și implementat cursul (caracteristicile grupului țintă, nevoia de instruire, caracteristicile mediului de instruire) și se stabilesc obiectivele și resursele necesare. Întrebări utile pentru etapa de analiză : Cine sunt? Ce au nevoie să învețe? Ce conținut este dorit? De unde îl obținem? Cum îl putem pune în context?

2. Designul

Designul este etapa în care se stabilesc obiectivele instruirii, modalitățile de evaluare, tipurile de resurse și activități, secvențierea și structura cursului. Câteva sugestii folositoare în cadrul etapei de design sunt stabilirea unor obiective clare, folosirea unor verbe cu acțiune măsurabilă, luarea în considerare a punctului de la care pornește cursantul, estimarea cantității informației livrate și descrierea conținutului și a modalității de livrare. Întrebările care ne pot ajuta în această etapă sunt: Ce vrem să realizăm cu acest curs? Care sunt obiectivele? Ce tipuri de resurse și activități avem nevoie să includem?

3. Dezvoltarea

Dezvoltarea este etapa în care vom adapta resursele și activitățile existente sau vom dezvolta altele noi, în funcție de rezultatele primelor două etape (analiza și designul), se va stabili planul detaliat al instruirii și vor fi formați cei care vor realiza instruirea (profesori, formatori, traineri). Se va contura conținutul și materialele ce vor fi date spre livrare pentru a fi prezentate cursanților. Întrebările ajutătoare pentru această etapă pot fi: Ce resurse/ activități se pot folosi din cele care există deja? Ce resurse și activități noi trebuie dezvoltate? Cum se leagă între ele activitățile și resursele? Ce trebuie să știe formatorii?

4. Implementarea

Implementarea este etapa în care cursul creat este folosit pentru instruirea unui grup de cursanți. Toate informațiile obținute în acest moment de la cursanți și formatori sunt foarte importante pentru îmbunătățirea cursului, de aceea este foarte important să se monitorizeze problemele legate de desfășurare și livrare, cât și să se colecteze informații relevante pentru evaluare. Întrebări utile în etapa de implementare: Cum se desfășoară cursul? Care sunt dificultățile întâmpinate? Care sunt punctele pozitive? Ce ar putea fi îmbunătățit?

5. Evaluarea

Evaluarea este ultima etapă a modelului ADDIE și presupune studierea rezultatelor și măsurarea succesului. Este vital să existe mijloace de evaluare cât mai multe și mai variate. Întrebări utile pentru evaluare: Ați îndeplinit obiectivele stabilite în etapa de analiză? Instruirea și activitățile au decurs precum vă așteptați? Cât de eficient este cursul? Cum poate fi îmbunătățit? Care este reacția cursanților? Care este reacția formatorilor? 
ADDIE este un proces, un ghid care te ajută să creezi un curs online de succes. Poți încerca singur să urmezi acest proces sau să apelezi la un instructional designer cu experiență. Echipa Eduweb îți stă la dispoziție în acest sens.
Mult succes!
Created with