EduWeb

7 provocări și 7 de Da pentru e-learning în organizația secolului XXI

Organizația secolului XXI se confruntă cu 7 provocări majore, modul în care știe să răspundă acestora influențându-i semnificativ competitivitatea și capacitatea de supraviețuire:

 1. Concurență acerbă, globalizarea accelerând acest fenomen. Ca urmare, companiile trebuie să-și îmbunătățească în permanență competitivitatea prin oferirea unei valori superioare clienților țintă.

 2. Ritmul accelerat al schimbării, cel mai mare din întreaga istorie a umanității. Nu întâmplător Jack Welch, fostul CEO de la General Electric considerat de unii managerului secolului XX afirma: „Învăţaţi să vă distrugeţi munca. … Ori vă schimbaţi, ori muriţi! Când ritmul schimbărilor din interiorul firmei e depăşit de ritmul schimbării din afara ei, înseamnă că ni se apropie sfârşitul. [1]” În aceste condiții adaptabilitatea companiilor, capacitatea lor de a învăța mai repede decât concurența, devine o chestiune de a fi sau a nu fi, evident pe piață.

 3. Creșterea exigențelor consumatorilor. „Consumatorii secolului XXI sunt culţi, bine informaţi, foarte conştienţi de preţuri iar cererile lor vor continua să crească în timp. Sunt mai conştienţi de produsele şi serviciile pe care le cumpără şi profită de creşterea varietăţii şi oportunităţilor prin comparaţie. Rezultatul: consumatorii vor calitate mai bună, informaţii, avantaje, varietate şi service pentru mai puţini bani, mai puţin timp, efort şi risc scăzut.” [2] Pentru a satisface aceste exigențe companiile trebuie să le cunoască prin cercetări de piață iar apoi să le satisfacă prin produse inovative.

 4. Nevoia de inovație, de nou pe piață este mai mare decât oricând în istoria umanității. Aceasta este evidentă prin ritmul în care companiile lansează noi produse pe piață. Foamea de nou este una din trăsăturile definitorii ale consumatorului modern.

 5. Creșterea nivelului de reglementare al pieței de către diferite instituții ale statului. Ca urmare companiile trebuie să cunoască aceste reglementări și să le respecte. Poate cea mai recentă reglementare cu un puternic impact la nivelul U.E. este regulamentul GDPR.

 6. Cunoașterea este cea mai importantă resursă, inclusiv în economie. Capacitatea unei organizații de a genera cunoaștere este influențată semnificativ de calitatea resursei umane pe care o are. Datorită concurenței, cunoașterea existentă la un moment dat suferă un proces rapid de uzură morală obligând firmele la cercetare continuă.

 7. Digitalizarea societății și a economiei. În mod evident, nici învățarea sau formarea profesională nu fac excepție de la această tendință, relevant în acest sens fiind explozia de cursuri online, traininguri și workshopuri oferite de platforme educaționale online.

În contextul celor 7 provocări, e-learningul trebuie să reprezinte o prioritate strategică pentru orice companie din secolul XXI din următoarele considerente:

 1. E-learningul crează premisele dezvoltării unei learning organization, adică a unei organzații a cărei angajații învață în permanență aceasta fiind o condiție primordială a inovării.

 2. E-learningul permite standardizarea în organizații deoarece toți angajații companiei indiferent de locația în care lucrează, cultura din care provin, nivelul ierarhic și specificul specializării vor primi același mesaj, aceeași instruire pe care o dorește compania.

 3. E-learningul facilitează reducerea semnificativă a costurilor de instruire a angajaților unei companii. Odată creat un curs online acesta poate fi accesat de un număr nelimitat de angajați fără să mai fie necesare organizarea unor întâlniri fizice care de cele mai multe ori sunt costisitoare.

 4. E-learningul flexibilizează învățarea deoarece nu condiționează accesul unui angajat la informații de prezența lui fizică la o anumită locația, într-un anumit interval de timp.

 5. E-learningul facilitează dezvoltarea cultului share-uitului. Prin dezvoltarea unor platforme de e-learning companiile își pot încuraja angajații să share-uiască cunoștințele lor cu colegii, lucru care potențează semnificat capacitatea de inovare a companiei și de îmbunătățire continuă a calității.

 6. E-learningul facilitează inducția noilor angajați în companie un proces care de cele mai multe ori este consumator de timp și de alte resurse.

 7. E-learningul crește gradul de satisfacție al clienților tăi și implicit fidelitatea acestora. Spre exemplu, printr-un curs online sunt instruiți toți ospătarii unui lanț de restaurante. Aceasta face ca experiența clientului: să fie cea dorită de companie potrivit procedurii sale de servire; să fie aceeași indiferent de ospătarul care va servi clientul în restaurantul nostru; să fie aceeași indiferent de restaurantul din rețea în care intru ca și client.


Dacă consideri că argumentele oferite pentru a folosi e-learningul în organizația ta nu sunt suficiente, te provocăm să analizezi și alte moduri în care acesta poate crea plus valoare pentru angajați, clienți și acționarii firmei.


Mult succes!


[1] Kotler Philip, Marketingul de la A la Z, Editura CODECS, Bucureşti 2004, pag. 175.
[2] Popa Virgil, Supply chain management in consumer goods industry & retail, Editura Valahia University Press, Târgovişte 2009, pag. 153.
Creat cu