Implementarea sistemului intern de control managerial la nivelul entităților publice, conform Ordinului 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Înscrie- te acum

Curs online SCIM

Write your awesome label here.
Ce conţine acest curs?

Controlul Intern Mangerial

Având în vedere că, controlul intern managerial nu este doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte şi tabele de completat ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate fi condusă o entitate publică, vă propunem să parcurgeți acest curs interactiv, având ca obiectiv implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor publice la nivel central și local.
Pe baza informațiilor furnizate de controlul intern managerial, conducerea entităților are posibilitatea să-şi consolideze deciziile manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea şi coordonarea structurilor entităţii, stabilirea cu exactitate a responsabilităţilor pe structuri şi persoanelor implicate în activitățile entității.
Construirea și buna funcționare a acestui proces, care este unul de durată, presupune eforturi colective și individuale, astfel încât să poată fi adaptat cât mai bine specificului și dimensiunii entității publice, dar cu respectarea prevederilor legale și principiilor generale ale controlui intern managerial.
 •  Controlul intern managerial prin obiectivele și procedurile sale urmărește: să asigure o bună folosire a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele entității publice;îmbunătățirea fluxului informațional; creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea documentelor.
 •  Scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate.

Cuprins Curs Online Implementare SCIM

 INTRODUCERE

 • Scurt istoric
 • Controlul intern managerial
 • Beneficiile și limitele sistemului de control intern managerial
 • Cerințele sistemului de control intern managerial
 • Legislație
 • Definiții

 ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE

 • Obiectivele sistemului de control intern managerial
 • Structura organizatorică necesară implementării sistemului de control intern managerial
 • Responsabili şi atributii în domeniul SCIM
 • Documente specifice utilizate în procesul de implementare, dezvoltare, evaluare și raportare a sistemului de control intern managerial
 • Diagrama de proces privind activitatea Comisiei de Monitorizare
 • Instrumentar specific sistemului de control intern managerial
 • Mecanisme de lucru la nivelul entităților publice centrale și locale

 ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Stabilirea obiectivelor generale și specifice
 • Stabilirea activităților și procedurilor
 • Identificarea și gestionarea riscurilor
 • Modalități de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
 • Managementul documentelor
 • Stabilirea sistemului de monitorizare a desfășurării activităților
 • Autoevaluarea realizării obiectivelor
 • Elaborarea programului de pregătire profesională pentru implementarea sistemului de control intern managerial
 • Fișe de standarde

 EVALUAREA ȘI RAPORTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului
 • Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul entității publice
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice centrale, ordonatori principali de credite
 • Situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
 • Raport anual al entității publice asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial
 • Raportarea stadiului implementării sistemelor de control intern managerial, la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetului oricărui fond special

 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

INFOMED PRO SRL

Consultanță și management în administrația publică
www.infomedpro.ro
Despre
Suntem o firmă de consultanță înființată în anul 2007, cu un portofoliu de peste 300 de instituții publice deservite în diferite domenii, cum ar fi:
 • Implementare Control Intern Managerial
 • Implementare GDPR
 • Implementare site Web
 • Implementare Strategii de Dezvoltare Locală
Created with